بایگانی دسته‌ها: صنایع دستی و هنری

از این جمله زیبا میتوان پی به راز ماندگاری صنایع دستی برد در واقع صنایع دستی اصلی ترین سند هویت تاریخی ملت هاست چرا که بخشی از میراث فرهنگی ماست. نسل امروزی ما بایدبداند که از چه پشتوانه فنی ، تکنیکی و هنری برخوردار بوده است تا به راحتی خود را در هجمه فرهنگی غربیها نبازد و دل به ارزش های بیهوده آنان نبندد و اسیر پدیده از خود بیگانگی یا الیناسیون نگردد.

هنر پشم چینی

در این پست قصد داریم یکی از هنر های مردم روستای زمین انجیر را در کار دامداری توضیح دهیم. دامداران روستا هر سال پشم گوسفندان خود را می چینند(برش می کنند).پشم چینی در فصل بهار و اردیبهشت ماه است. وسیله ای که با آن پشم گوسفندان را می چینند دوکارد نام دارد که تقریبا شبیه […]

فرآورده هاي کشاورزی و صنایع دستی روستا

فرآورده های کشاورزی : شغل اصلی مردم روستا کشاورزی می باشد و در کنار آن به کار های دیگری از قبیل دآمداری تولید صنایع دستی و کار های خدماتی می پردازند .آب مورد نیاز جهت کشاورزی از طریق جوی آب، رودخانه و یک چشمه تامین می شود . عمده فرآورده های کشاورزی روستا عبارتند از […]

صنایع دستی و هنری شهرستان(سری اول)

از این جمله زیبا میتوان پی به راز ماندگاری صنایع دستی برد در واقع صنایع دستی اصلی ترین سند هویت تاریخی ملت هاست چرا که بخشی از میراث فرهنگی ماست. نسل امروزی ما بایدبداند که از چه پشتوانه فنی ، تکنیکی و هنری برخوردار بوده است تا به راحتی خود را در هجمه فرهنگی غربیها […]